ΜΕΝΟΥ
Καλάθι
Τηλεφωνικές Παραγγελίες στο 22990 63352

Πολιτική Απορρήτου


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία “Πράσνιος Πλανήτης”, με έδρα στην Λαυρεωτική, σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία συλλέγει και τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί.

H εταιρεία, ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει πληροφορίες που οικειοθελώς της χορηγείτε, σχετικά με εσάς και τη σχέση σας με την Εταιρεία, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία τυχόν απασχολείτε (εφεξής οι “συνεργάτες σας”). Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται ως “προσωπικά δεδομένα”. Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται, καθώς και για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγει υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία. Τα στοιχεία που η Εταιρεία τηρεί σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας Πελάτη (π.χ. ονοματεπώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση email, τηλέφωνο, fax)

• Σχέση με την Εταιρεία (π.χ. φύση και διάρκεια συνεργασίας, σύμβαση)

• Οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία (π.χ. ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τραπεζικά στοιχεία, λεπτομέρειες συναλλαγών, ημερομηνίες καταβολών, αγορές, καρτέλα πελάτη, υπόλοιπο)

• Δεδομένα πρόσβασης στα συστήματα της Εταιρείας (π.χ. κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα Β2Β του ιστότοπου της Εταιρείας)

H prasinos-planitis.gr δεσμεύεται να προστατεύει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται από εσάς κατά την διάρκεια των επισκέψεων σας στον παρόντα ιστότοπο και συμμορφώνεται με το σύνολο της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που επί του παρόντος ισχύει. 

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών  χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την prasinos-planitis.gr επιχείρηση, στην οποία διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. 

Σας παρακαλούμε να διατηρείτε επικαιροποιημένα τα προσωπικά σας δεδομένα. Συμφωνείτε να ενημερώσετε τους συνεργάτες σας, των οποίων τα δεδομένα τυχόν κοινοποιείτε στην εταιρεία ή των οποίων τα δεδομένα λαμβάνει γνώση η εταιρεία στα πλαίσια της μεταξύ σας συνεργασίας, σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής και να διασφαλίσετε ότι έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε αυτά τα δεδομένα στην εταιρεία.

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή αυτών, το δικαίωμα να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε συγκεκριμένες περιστάσεις το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. Έχετε, επίσης, δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό της τόπο (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.